Da li znate da se najviše toplotne energije gubi preko spoljašnjih zidova – čak 30%?! Demit fasada je danas najpopularnija termoizolaciona fasada pa ako mislite da je izvedete na vašoj kući, pogledajte vodič koji smo spremili za vas.

Izvođenje demit fasade u slici i riječi:
    1. Prije postavljanja prve ploče stiropora, pri dnu postaviti nivelisati ugaonu lajsnu koja će držati pravac postavljanja
    2. Savjetujemo da se lijepak na ploču nanosi duž ivica sa osloncima i po sredini ploče
    3. Ploče stiropora se na zid postavljaju lijepljenjem, a zatim se učvršćuju prema šemi tiplovima
    4. Na postavljene ploče stiropora, pre postavljanje mrežice, nanosi se prvi sloj lijepka
    5. Mreža za armiranje se postavlja u prvi sloj lijepka
    6. Preko mrežice se nanosi drugi sloj lijepka.
    7. Nakon nanošenja i sušenja lijepka, nanosi ze završni sloj u granulaciji i boji fasade po izboru investitora.
    8. Fasada se može gletovati i onda na kraju ofarbati željenom bojom.

Ljepilo za demit fasadu
Osnovu demit fasade čini stiropor različitih debljina (od 5 cm do 8 cm). On se lijepi na podlogu odgovarajućim ljepilima za stiropor. Izuzetno je važan način nanošenja ljepila na stiropor ploče. Ljepilo se nanosi na ivice ploča kako bi se postigao efekat izolovane vazdušne komore. Ako se lijepak ne nanese dobro dolazi do problema sa kondenzom i oslabljenom izolacijom, a i vijek trajanja fasade se smanjuje. Potrošnja ljepila je od 8-10 kg/m2, a kvalitetan lijepak sa elastičnim svojstvima je garant da se na fasadi neće pojaviti pukotine.

Stipopor za demit fasadu
Poznat proizvođač stiropora je Austrotherm koji nude dve debljine ploča: od 5 i od 8 cm. Danas je uobičajeno da se za fasadu koristi „fasadna petica“ t.j. stiropor debljine 5 cm. Međutim, posmatrajući evropske kriterijume u zemljama koje se nalaze u istim klimatskim zonama kao što su Njemačka, Francuska i Slovenija, samo stiropor debljine 8 cm ispunjava kriterijume koeficijenta prolaza toplote.
Nakon što se ploče postave na fasadu one se dodatno fiksiraju jedna uz drugu specijalnim plastičnim tiplama (oko šest tipli po m2). Cijela površina fasade se pažljivo ravna i niveliše.

Mrežica za demit fasadu
Na ovako obloženu fasadu se postavlja zaštitna mrežica. Spojevi dvije mrežice se rade sa oko 10% preklopa te je potrebno u startu nabaviti 10% više u odnosu na površinu fasade. 

Završni sloj za demit fasadu
Površina se gletuje podlogom za završni sloj. Na kraju se radi završni sloj koji 1,5 mm ful. Završni malter ce biti akrilni
Na domaćem tržištu postoje veliki broj zastupnika materijala za demit fasadu. Neki od njih su, Austrotherm… Ono šta je najbitinje jeste da materijal poseduje atest i pisanu garanciju. Samo tako ćete biti sigurni da ste odabrali dobar materijal.

Na nasem objektu će biti ugrađen sistem demit fasade tipa Bekament, Ceresit ili Maxima.
U sistemu je predviđen sistem sa stiroporom 8 cm.

demit1 demit2

demit1demit2

demit3